FAQ – Vanliga frågor & svar

—Hur ska jag tolka min avgiftsavi?—

Överlåtelseavgift: När du sålt din bostadsrätt tar föreningen ut en så kallad överlåtelseavgift för detta. Avgiften debiteras på köparens nästkommande avi.

Pantsättningsavgift: Detta är en engångsavgift som tas ut i samband med att du tar nya eller omförhandlar dina befintliga lån. Det är en avgift som tas för varje lån.

—Varför du fått avier även fast du sålt din lägenhet?—

Vi skickar ut avierna för varje kvartal (ex.januari, februari och mars). Flyttar du då under den kvartalsperioden så har vi redan hunnit skicka ut avierna i ditt namn. Detta kan du reglera antingen direkt med köparen eller genom mäklaren.

—Vad sker med överlåtelser i redan aviserad period? OBS, detta gäller BRF Tingsterrassen, BRF Tingshöjden & BRF Tältet som debiteras för elförbrukningen i efterhand!—

Se bifogad fil här.

—För vilka fel i bostadsrätten ansvar jag, och vilka ansvarar föreningen för?—

Föreningen äger alltid föreningens fastighet och ansvarar för drift och underhåll gällande alla gemensamma ytor och själva stommen i fastigheten.
I föreningens stadgar (ett dokument i vilket ansvar/regler förtydligas) framgår var gränsen går mellan bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter.
Normalt ansvarar bostadsrättsinnehavaren för ”inre” underhåll av bostaden.
Ett exempel på fel är stopp i avloppet. Om stoppet finns i rör som bostadrättsinnehavaren själv kan komma åt, åligger ansvaret denne.
Är stoppet en bit in i den ingjutna/inbyggda stamledningen vilken finns i huset själva stomme är normalt ansvaret föreningens.

—Jag har tappat bort min avi och behöver en ny—

Under menyn ”kontakt” hittar du formulär för att beställa nya avier.
Avin mailas normalt inom 24 timmar helgfria vardagar.

—Jag bor i hyresrätt & behöver felanmäla, hur gör jag?—

Under menyn ”felanmälan” hittar du ett formulär som du fyller i.
När du fyllt i hela formuläret & skickat iväg det så försöker vi höra av oss inom 24 timmar på helgfria vardagar.

—Anmäla Autogiro, hur gör jag?—

Under menyn ”E-tjänster”/”blanketter” finner du blankett för att anmäla autogiro
(Redan utskickade avier måste betalas på det sätt som anges på dessa avier)

—Hur snabbt fungerar autogiro eller E-faktura? Vilket betalsätt skall jag använda?—

Normalt från och med nästa tillfälle Bostadsförvaltning skickar ut avier.
På din avi anges alltid sättet den skall betalas. Anges ”makulerad” på inbetalningskortet betyder det att avin kommer dras via autogiro,
och detta framgår även i texten på din avi.
Står belopp och OCR-nummer på inbetalningskortet måste avin betalas på detta sätt

Normalt skickas avier ut 4 gånger per år, första gången under första halvan av december (avseende perioden jan-mars), sedan i mars, juni och september avseende respektive nästkommande kvartal.
Tänk på att avgift alltid erläggs i förskott. Senast sista dagen i månaden är du som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare skyldig att erlägga hyra eller avgift.
Detta gäller oavsett om avin kommit dig tillhanda eller ej.

—Uppsägning av hyresobjekt så som parkering och garage, vad gäller?—

Uppsägningstiden är innevarande månad +3 månader, om inte annat särskilt avtalats.

—Anmäla E-faktura, hur gör jag?—

För att betala med E-faktura godkänner du ”Bostadsförvaltning” för E-faktura via din internetbank.
(Redan utskickade avier måste betalas på det sätt som anges på dessa avier)

—Jag har sålt min bostadsrätt, hur fungerar det med kontrolluppgiften till skatteverket?—

Bostadsförvaltning lämnar på din bostadsrättsförenings uppdrag en kontrolluppgift till Skatteverket.
I kontrolluppgiften lämnar vi uppgifter om när du sålt din bostadsrätt ( kontraktsdagen ), och till vilket pris.
I normalfallet lämnar vi också uppgifter om när och till vilket pris du köpte bostadsrätten, samt eventualla kapitaltillskott under tiden du ägt bostadsrätten.
Uppgifterna kommer finnas förtryckta på din deklaration. Tänk på att själv kontrollera uppgifterna innan du använder dem i din inkomstdeklaration.