Mäklarbild / utdrag lägenhetsregister

Bostadsrättsförening (obligatorisk)

Lägenhetsnummer (obligatorisk)

Namn på nuvarande innehavare (obligatorisk)

Bifogat förmedlingsuppdrag (obligatorisk) max 2Mb

Skickas till:

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)